E mobile banking
Online banking
VNĐ(%/năm) Cá nhân Tổ chức
 Không kỳ hạn0.300.30
 01 Tuần0.300.30
 02 Tuần0.300.30
 03 Tuần0.300.30
 01 Tháng4.304.30
 02 Tháng4.304.30
 03 Tháng4.804.80
 04 Tháng4.804.80
 05 Tháng5.005.00
 06 Tháng5.305.30
 09 Tháng5.505.50
 12 Tháng6.606.60
 13 đến 18 Tháng6.806.80
 Trên 18 Tháng6.806.80
Mã NT Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán
 USD22,17522,17522,245
 USD*22,16522,17522,245

Cập nhật ngày 01/02/2016