E mobile banking
Online banking
VNĐ(%/năm) Cá nhân Tổ chức
 Không kỳ hạn0.801.00
 01 Tuần0.801.00
 02 Tuần0.801.00
 03 Tuần0.801.00
 01 Tháng4.504.50
 02 Tháng4.804.80
 03 Tháng5.205.20
 04 Tháng5.305.30
 05 Tháng5.505.50
 06 Tháng5.755.75
 09 Tháng5.805.80
 12 Tháng6.506.50
 13 đến 18 Tháng6.506.50
 24 Tháng6.806.80
Mã NT Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán
 EUR24,12324,22024,489
 GBP30,54530,73031,071
 USD22,27022,27522,345
 JPY194195198
 AUD15,70415,76815,974
 CAD16,30416,36916,524
 SGD15,65815,72115,878

Cập nhật ngày 29/02/2016